Przejdź do treści

Czy osady odbierane z zakładów MPWiK są stosowane w rolnictwie?

Osady z oczyszczalni ścieków posiadanych przez MPWiK S.A. są wykorzystywane do m.in. rekultywacji wyrobisk, kompostowania, produkcji pelletu, zagospodarowania wyrobisk, produkcji nawozów mineralno-organicznych. Zgodnie z umowami, Spółka wyklucza w postępowaniach przetargowych metody stosowania osadów ściekowych na gruntach zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach.