Czy pierwszy przewiert pod dnem Wisły będzie mógł przejąć wszystkie ścieki z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy?

Dzięki tej instalacji możliwe będzie osiągnięcie przepływu wymaganego dla przesyłu ścieków w przypadku pogody bezdeszczowej, tj. 3,5 m3/s. To jeden z elementów większego projektu MPWiK, który zapewni Warszawie bezpieczny i niezakłócony transfer ścieków do Zakładu „Czajka”.