Do kiedy ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy będą transportowe rurociągiem tymczasowym?

Układ tymczasowy będzie funkcjonował do momentu wykonania pierwszego przewiertu pod dnem Wisły w ramach inwestycji, jaką jest budowa alternatywnego układu przesyłowego. Na funkcjonowanie mostu pontonowego mają natomiast wpływ warunki hydrologiczne.