Jaki jest koszt budowy rurociągu tymczasowego?

W związku z realizacją przedsięwzięcia Spółka zawarła łącznie kilkadziesiąt umów bądź zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane. Łączna wartość zaciągniętych przez MPWiK zobowiązań wynosi ponad 44,5 mln zł netto.