W jaki sposób MPWiK ogranicza emisję nieprzyjemnych zapachów?

Spółka codziennie eksploatuje ponad 4200 km sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji warszawskiej. W trosce o komfort życia mieszkańców prowadzi szereg czynności mających na celu ograniczanie ewentualnej emisji nieprzyjemnych zapachów. Rocznie czyści ponad 700 km kanałów i prawie 7 tys. wpustów ulicznych. Ponadto bezpośrednio pod włazami kanalizacyjnymi montuje specjalne filtry ograniczające ewentualne przykre zapachy.