Przejdź do treści

00:00:00 Marek Smółka, MPWiK

Jesteśmy na ulicy Świderskiej, to tu jest plac budowy, gdzie wystartował przewiert nowego kolektora pod Wisłą. Specyfika zastosowanej technologii polega na tym, że wiercenie w gruncie i układanie w nim rurociągu odbywa się jednocześnie.

00:00:14 Michał Balcewicz, Inżynieria Rzeszów

Wykonaliśmy 1/4 rurociągu. W tym momencie przymierzamy się do połączenia liry drugiej z lirą pierwszą. Lira druga ma długość 204 m. Łącznie będziemy mieli niecałe 400 m rurociągu kompletnego i przygotowanego do dalszych prac przeciskowych. W tym momencie jest układana lira druga na overbandzie. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem.

00:00:53 Marek Smółka, MPWiK

Wwiercamy się coraz głębiej i coraz dalej w grunt. W tej chwili mamy przewierconych 180 metrów, łączna długość rurociągu w na odcinku podziemnym będzie wynosiła około 800 metrów. Kiedy budowa zostanie zakończona, ten rurociąg przejmie transport ścieków z lewobrzeża Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” od istniejącego obecnie tymczasowego układu z użyciem mostu pontonowego. Ten kolektor, a także nowy planowany, będą stanowiły układ alternatywny, wobec tego, który do tej pory działał w tunelu pod Wisłą.