Przejdź do treści
Do końca 2024 r. warszawski MPWiK zamierza zwiększyć możliwości przesyłu ścieków do 15–16 m³/sek. tj. o 5 m³/sek. więcej niż to było przed awarią rurociągów pod Wisłą, do której doszło pod koniec sierpnia 2020 r. Osiągnięcie tego wyniku będzie możliwe po wybudowaniu nowego, alternatywnego układu przesyłowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowie rurociągów w tunelu pod rzeką. Prace są realizowane w oparciu o decyzję nakazową PINB z września 2020 r.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Przewiert rurociągu nitki B
Poznaj 25-letnią historię układu przesyłowego ścieków pod Wisłą. Od 2013 roku układ przesyłowy odpowiada za transport ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” zlokalizowanej na Białołęce. Przed wybudowaniem tej oczyszczalni w 1991 r. wszystkie ścieki z Warszawy trafiały bezpośrednio do Wisły.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Fragment oczyszczalni ścieków – tunel
Pracownicy MPWiK na bieżąco monitorują jakość wody w Wiśle. Próbki są regularnie pobierane z kilku punktów zlokalizowanych na odcinku warszawskim oraz kolejnych siedmiu na odcinku od Warszawy do Płocka.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Pracownicy MPWiK pobierają wodę do badań z łodzi