Przejdź do treści

Jak działa spalarnia?

MPWiK zagospodarowuje osady ściekowe w procesie ich termicznego unieszkodliwiania, co jest podyktowane troską o środowisko i bezpośrednio wpisuje się w założenia Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022, opracowanej przez Ministerstwo Środowiska (18 listopada 2018).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Lokalizacje spalarni osadów ściekowych w Polsce

Kalendarium prac MPWiK w spalarni

Listopad/grudzień 2018 - wyłączenie dwóch linii spalania. Przeprowadzenie prac sprawdzających, oględzin, prace rozbiórkowe. Grudzień 2019 - uruchomienie jednej linii spalania (po naprawie). Grudzień 2019 - opinia ekspertów dotycząca przyczyn awarii rekuperatorów. Styczeń 2020 - podpisanie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i montaż nowych rekuperatorów. Marzec 2020 - uruchomienie drugiej linii spalania (po naprawie). grudzień 2020 - zakończenie prac projektowych związanych z modernizacją spalarni. luty 2021 - rozpoczęcie montażu nowych rekuperatorów. 3 kwartał 2021 - zakończenie prac montażowych w spalarni.

Wyniki monitoringu emisji spalin

rysunek oczyszczalni Czajka

Monitoring pracy spalarni oraz emisji spalin. Podane parametry są porównane do wartości określonych w normach obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ