Przejdź do treści
Oczyszczalnia Ścieków "Czajka"

Zakład Czajka jest…

największą i najnowocześniejszą oczyszczalnią ścieków w Polsce. „Czajka” została zaprojektowana na początku lat 70. XX wieku i oddana do eksploatacji w 1991 roku. W celu oczyszczania wszystkich warszawskich ścieków komunalnych oraz dostosowania ich jakości do norm europejskich, zakład został zmodernizowany i rozbudowany w latach 2008-2012 w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Oczyszczalnia Ścieków "Czajka"

W wyniku inwestycji:

przepustowość oczyszczalni wzrosła z 245 tys. m³ do 435,3 tys. m³ ścieków na dobę. Oczyszczalnia „Czajka” przyjmuje ścieki z Warszawy oraz gmin ościennych, z czterech głównych źródeł:

  • z układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej,
  • z pompowni Żerań, obsługującej prawie całą prawobrzeżną Warszawę oraz gminy: Ząbki, Marki, Zielonka,
  • z pompowni w Legionowie,
  • z pompowni Nowodwory, obsługującej Tarchomin i Nowodwory.


Oczyszczalnia Ścieków "Czajka"

Proces oczyszczania ścieków składa się z dwóch etapów:

  • oczyszczania mechanicznego,
  • oczyszczania biologicznego.
Oczyszczalnia Ścieków "Czajka"

Co się dzieje z osadami ściekowymi?

Powstające w procesie technologicznym odpady są unieszkodliwiane w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Ze wszystkich obiektów, w których mogą powstawać odory, powietrze jest odciągane i oczyszczane w dwóch stacjach dezodoryzacji.