Przejdź do treści

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

  • Wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem są chronione zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – zwanym w skrócie RODO.
  • W związku z prowadzeniem Serwisu MPWiK S.A. zbiera i przetwarza wyłącznie dane zbiorowe Użytkowników Serwisu dla celów statystycznych (liczba osób odwiedzających serwis i jego poszczególne strony, adresy IP Użytkowników Serwisu itp.), na co Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę rejestrując się do Serwisu.
  • Wszelkie dane dostarczone do MPWiK S.A. przez Użytkowników Serwisu uważa się za dane przekazane przez nich dobrowolnie, zgodnie z art. art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679).
  • MPWiK S.A. nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych zamieszczonych w Serwisie z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności MPWiK S.A.