Przejdź do treści

Co było przyczyną awarii układu przesyłowego pod Wisłą w 2019 roku?

Przeprowadzone przez ekspertów Politechniki Warszawskiej badania potwierdziły, że powodem awarii nitki A, a tym samym całego układu przesyłowego, było wystąpienie kilku czynników. Czynniki te złożyły się na wadę ukrytą, czyli taką, która była praktycznie niemożliwa do wykrycia. Szczegółowe informacje na ten temat były prezentowane w trakcie konferencji prasowej z udziałem Renaty Tomusiak, prezes Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A., oraz prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z Politechniki Warszawskiej. Można je także znaleźć na stronie mpwik.com.pl w komunikacie pt. Przyczyny awarii układu przesyłowego pod Wisłą – wskazane w ekspertyzie.