Przejdź do treści

Co było przyczyną awarii układu przesyłowego pod Wisłą w 2020 roku?

Ekspertyza Politechniki Krakowskiej wykazała, że przyczyną awarii był błąd w projekcie zleconym w 2006 roku, który polegał na braku odpowiedniego drenażu odprowadzającego ciecz z przestrzeni otaczającej rurociągi. Ciecz ta wytworzyła generowane przez syfon ciśnienie zewnętrzne, które doprowadziło do uszkodzenia rurociągu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie mpwik.com.pl w komunikacie pt. Przyczyną awarii kolektorów pod Wisłą z sierpnia 2020 r. błędy w projekcie zleconym w 2006 r.