Przejdź do treści

Czy woda pobierana z Wisły jest bezpieczna dla mieszkańców?

Woda dla mieszkańców Warszawy pobierana jest z dwóch źródeł – z Wisły, gdzie woda jest ujmowana spod dna rzeki, oraz z Jeziora Zegrzyńskiego. MPWiK codziennie kontroluje jakość wody. Zanim trafi ona do mieszkańców aglomeracji warszawskiej, poddawana jest m.in. wieloetapowej filtracji, ozonowaniu i dezynfekcji. Na każdym etapie uzdatniania przechodzi szereg badań laboratoryjnych, kontrolowany jest jej smak, zapach i barwa. Wyniki badań udostępniane są na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w kafelku Wszystko o wodzie, w zakładce Wyniki badań wody.