Przejdź do treści

Czy każda oczyszczalnia ścieków musi zagospodarować osady ściekowe?

Każda oczyszczalnia musi zagospodarować osady ściekowe. Można zagospodarować osady bezpośrednio w swojej instalacji, np. spalarni, kompostowni, bądź przekazać firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia do ich zagospodarowania (kompostowanie, produkcja pelletu, rekultywacja wyrobisk itp.).