Przejdź do treści

Zgodnie z jakimi zaleceniami prowadzone są działania naprawcze?

Działania naprawcze są prowadzone w porozumieniu z ekspertami oraz w oparciu o koncepcję itwh GmbH.