Przejdź do treści

Czy MPWiK w ramach I etapu wybudowało 2 czy 3 rurociągi pod Wisłą?

W ramach tego etapu MPWiK wykonało dodatkową instalację naziemną, która ma za zadanie zwiększyć przepustowość układu rurociągów pod Wisłą, do momentu wykonania docelowej infrastruktury, czyli do końca 2022 r. Instalacja ta to nie jest trzeci przewiert. Rurociąg ten zostanie włączony do istniejących rurociągów naziemnych. Do jego wykonania MPWiK wykorzystuje rury ze zdemontowanego układu tymczasowego ułożonego na moście pontonowym. Koszty zostaną podsumowane po zakończeniu tych robót.