Przejdź do treści

Jakie działania ze strony miasta oraz MPWiK zostały podjęte od momentu awarii układu przesyłowego?

Wszystkie prace prowadzone są w oparciu o decyzję nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy wydaną 7.09.2020 r. Projekt jest realizowany przez MPWiK w 4 fazach:

  • FAZA 1 – Budowa alternatywnego układu przesyłowego pod rzeką Wisłą Nitki A i B oraz trzeciego naziemnego rurociągu tymczasowego – ZADANIE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU
  • FAZA 2 – Budowa uzupełniającego układu przesyłowego – wykonanie sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi przewiertowe z Zakładem Świderska i Zakładem Farysa – ZADANIE ZREALIZOWANE W 2022 ROKU
  • FAZA 3 – Budowa infrastruktury towarzyszącej. Prace wykraczają poza zakres prac objętych Decyzją PINB, jednak są one kontynuacją inwestycji związanych z realizacją podstawowego i uzupełniającego układu przesyłowego pod Wisłą – ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
  • FAZA 4 – Przywrócenie sprawności układu przesyłowego w tunelu pod Wisłą – ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

Zgodnie z decyzją nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru z 7.09.2020 r. ukończenie prac w fazie 4. planowane jest w III kwartale 2024 roku.