Przejdź do treści

Czy spalarnia jest bezpieczna?

Przewidziane normy emisyjne podczas procesu spalania są bardzo surowe. STUOŚ spełnia wymagania w odniesieniu do wszystkich parametrów – wyniki prowadzonych pomiarów są dostępne non stop na stronie przedsiębiorstwa: http://91.220.54.19/czajka/