Przejdź do treści

Czy spalarnia jest bezpieczna?

Przewidziane normy emisyjne podczas procesu spalania są bardzo surowe. Zastosowana technologia umożliwia osiągnięcie niższego poziomu emisji substancji szkodliwych niż wymaga tego prawo polskie i normy Unii Europejskiej. STUOŚ spełnia wymagania w odniesieniu do wszystkich parametrów – Wyniki prowadzonych pomiarów są stale dostępne na stronie przedsiębiorstwa.