Przejdź do treści

Czy spalarnia jest ekologiczna?

Funkcjonowanie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) pozwala na 10-krotne zmniejszenie ilość odpadów i wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – osady utylizowane są w miejscu ich powstawania. W STUOŚ termicznemu przetwarzaniu poddawanych jest do 90 proc. osadów wytworzonych w oczyszczalniach eksploatowanych prze Spółkę. Ponadto spalarnia jest jedyną w Polsce instalacją z zastosowaniem skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (w turbinie parowej). Energia wytworzona w procesie spalania jest przeznaczana na potrzeby własne STUOŚ, uzyskuje się pokrycie 100 proc. zapotrzebowania na energię cieplną i do 45 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.