Przejdź do treści

Czy w spalarni MPWiK są spalane śmieci?

Spalarnia MPWiK to spalarnia osadów ściekowych, powstałych w procesie oczyszczania ścieków, np. zanieczyszczeń organicznych. Nasza instalacja nie jest przeznaczona do spalania odpadów komunalnych.