Przejdź do treści

Czy w spalarni są spalane osady ściekowe z „Czajki” czy też z pozostałych zakładów?

W spalarni są spalane osady ściekowe powstałe we wszystkich oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Spółkę, to jest: „Południe”, „Pruszków”, „Dębe” i „Czajka”.