Przejdź do treści

Czy wszystkie oczyszczalnie w Polsce posiadają spalarnie?

Zgodnie z raportem Ochrona środowiska 2020 w Polsce w 2019 roku funkcjonowało 3278 oczyszczalni ścieków komunalnych, a tylko 11 posiadało spalarnie. Ilość wytworzonych przez nie osadów ściekowych, według danych GUS, wyniosła w 2021 roku 584,1 tys. ton suchej masy, z czego jedynie ok. 16 proc. (93,6 tys. ton) zostało przekształconych termicznie.