Przejdź do treści

Czym jest alternatywny układ przesyłowy i jakie są poszczególne etapy jego budowy?

Na alternatywny (uzupełniający) układ przesyłowy składają się: dwa rurociągi wykonane metodą bezwykopową pod dnem Wisły oraz wykonane sieci i obiekty łączące rurociągi przewiertowe z infrastrukturą po lewej i prawej stronie Wisły, tj. Zakładem „Farysa” (Bielany) i Zakładem „Świderska” (Białołęka). W ramach prac wybudowane zostały nowe komory: wejściowa układu uzupełniającego, komora sterująca oraz komora odpływowa i KR-1.