Przejdź do treści

Czym jest alternatywny układ przesyłowy i jakie są poszczególne etapy jego budowy?

Na alternatywny układ przesyłowy składają się: dwa rurociągi wykonane metodą bezwykopową pod dnem Wisły (dwie nitki przewiertu), nowy kolektor dodatkowy łączący te rurociągi z kanałem zbiorczym prowadzącym do przepompowni „Nowodwory” oraz infrastruktura towarzysząca. W ramach tej inwestycji zostanie także  zmodernizowany i przebudowany kolektor prowadzący do przepompowni „Żerań”. Projekt jest realizowany w 4 fazach, a ukończenie ostatniej z nich planowane jest w III kwartale 2022 r.