Przejdź do treści

Ile MPWiK zapłaciło za wykonanie dwóch rurociągów pod Wisłą w ramach alternatywnego układu transferu ścieków?

Prace polegające na budowie alternatywnego układu transferu ścieków są etapowane. Dotychczas Spółka poniosła koszty związane z wykonaniem pierwszego z rurociągów w wysokości 35,5 mln zł netto: https://mpwik.com.pl/view/uruchomiono-tymczasowy-rurocig-do-przesylu-sciekow. Spółka informowała także o wysokości zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykonania drugiego z rurociągów – tj. 31 mln zł netto: WIĘCEJ