Przejdź do treści

Jaki był koszt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz budowy układu przesyłowego?

Koszt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Czajka” wyniósł 2,1 mld zł, a budowy tunelu pod Wisłą wraz z niezbędną infrastrukturą ponad 170 mln zł.