Przejdź do treści

Jaka jest łączna przepustowość dwóch działających obecnie rurociągów pod Wisłą?

Alternatywny układ przesyłowy pozwala na grawitacyjny przepływ ścieków (bez konieczności używania pomp) na maksymalnym poziomie 7 mᵌ/s. Zakończenie etapu prac umożliwiających przejście z pompowego na grawitacyjny przepływ ścieków nastąpiło na koniec 2022 roku.