Przejdź do treści

Jaki był koszt budowy rurociągu tymczasowego?

W związku z realizacją przedsięwzięcia Spółka zawarła łącznie kilkadziesiąt umów oraz zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane. Łączna wartość zaciągniętych przez MPWiK zobowiązań wyniosła ponad 44,5 mln zł netto.