Przejdź do treści

Jakie firmy mogą świadczyć usługę zagospodarowania odpadów?

Świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków należących do Spółki odbywa się na podstawie przepisów ustawy o odpadach. Usługa ta jest realizowana przez wyspecjalizowane firmy wybrane w drodze przetargu prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.). Wykaz wymaganych przez MPWiK dokumentów (TUTAJ).