Przejdź do treści

Kiedy rozpoczęły się i jak długo potrwają prace przy budowie alternatywnego układu przesyłowego?

W myśl decyzji nakazowej PINB prace związane z budową alternatywnego układu przesyłowego dotyczą rurociągów pod Wisłą (Faza I) oraz wykonania sieci i obiektów łączących rurociągi przewiertowe z zakładami po lewej i prawej stronie Wisły (Faza II).

Spółka wypełniła punkt 1. ww. decyzji nakazowej, tj. wykonanie uzupełniającej instalacji do transferu ścieków łączącej obiekty na Zakładzie „Farysa” i Zakładzie „Świderska”. Rurociągi przewiertowe pod Wisłą (nitka A i B) wykonane w technologii „Direct Pipe” zostały uruchomione kolejno w grudniu 2020 roku oraz czerwcu 2021 roku. Wykonana została także infrastruktura towarzysząca oraz nowe obiekty technologiczne łączące rurociągi przewiertowe z Zakładem „Świderska” i Zakładem „Farysa”. Obecnie instalacja ta zapewnia ciągły i bezpieczny transfer ścieków sanitarnych pod dnem Wisły z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka.