Kiedy rozpoczęły się i jak długo potrwają prace przy budowie alternatywnego układu przesyłowego?

Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia MPWiK rozpoczęło w grudniu 2019 r., gdy zlecono firmie itwh GmbH opracowanie koncepcji alternatywnego transferu ścieków. Spółka prowadzi aktualnie prace na podstawie decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy (decyzja nr – III OT/334/2020) z dnia 7 września 2020 r. Umożliwia ona zrealizowanie procesu inwestycyjnego w niezwykle szybkim tempie, skondensowanym ze standardowego przy tego typu projektach okresu 3-5 lat do 24 miesięcy. Mimo braku konieczności uzyskiwania pozwoleń przy trybie nakazowym, Spółka konsultuje swoje działania inwestycyjne z instytucjami do tego uprawnionymi.