Przejdź do treści

Kiedy uruchomiono pierwszy, a kiedy drugi z rurociągów pod Wisłą?

Prace związane z wykonaniem rurociągów przesyłowych wykonanych metodą „direct pipe” umożliwiającej wykonanie otworu wiertniczego wraz z ułożeniem rurociągu w jednoetapowym procesie instalacji rozpoczęły się na przełomie października i listopada 2020 roku. Nitka A została odebrana 13.12.2020 roku, Nitka B – 30.06.2021 roku.