Przejdź do treści

Kiedy uruchomiono tymczasowy rurociąg na moście pontonowym?

Uruchomienie układu tymczasowego z rurociągami na moście pontonowym poprzedzono testami, które przebiegły zgodnie z harmonogramem oraz bez zakłóceń.

W pierwszym etapie, 17 i 18.09.2020 roku, przeprowadzono testy szczelności oraz sprawdzono obciążenie mostu pontonowego. W piątek, 18.09.2020 roku, rozpoczęto też próbny przesył ścieków. Układ osiągnął pełną wydajność w niedzielę, 20.09.2020 roku., a jego eksploatacja po pozytywnych testach i rozruchu nastąpiła 22.09.2020 roku. Układ działał do 13.12.2020 roku, gdy ścieki przekierowano do nowo wydrążonego rurociągu stalowego pod Wisłą, który powstał w ramach budowy alternatywnego układu do przesyłu ścieków. Działanie rurociągu tymczasowego było na bieżąco kontrolowane przez służby MPWiK po obu stronach Wisły. Nad bezpieczeństwem samego mostu pontonowego czuwali żołnierze Wojska Polskiego i ratownicy WOPR zatrudnieni przez Spółkę.