Przejdź do treści

Kiedy uruchomiono tymczasowy rurociąg na moście pontonowym?

Uruchomienie układu tymczasowego z rurociągami na moście pontonowym poprzedzono testami, które przebiegły zgodnie z harmonogramem oraz bez zakłóceń. W pierwszym etapie, 17 i 18 września 2020 roku przeprowadzono testy szczelności oraz sprawdzono obciążenie mostu pontonowego. W piątek 18 września rozpoczęto też próbny przesył ścieków. Układ osiągnął pełną wydajność w niedzielę, 20 września 2020 roku, a jego eksploatacja po pozytywnych testach i rozruchu nastąpiła 22 września 2020 roku. Układ działał do 13.12.2020 r., gdy ścieki przekierowano do nowo wydrążonego rurociągu stalowego pod Wisłą, który powstał w ramach budowy alternatywnego układu transferu ścieków. Działanie rurociągu tymczasowego było na bieżąco kontrolowane przez służby MPWiK po obu stronach Wisły. Nad bezpieczeństwem mostu czuwali natomiast żołnierze Wojska Polskiego i ratownicy WOPR zatrudnieni przez Spółkę.