Przejdź do treści

Kto pokryje koszty budowy alternatywnego układu przesyłowego?

MPWiK ma zabezpieczone środki własne na realizację przedsięwzięcia i aktualnie nie planuje zmian cen za wodę i ścieki.