Przejdź do treści

Kto powstrzymał awaryjny zrzut ścieków do Wisły?

Uruchomienie tymczasowego układu do przesyłu ścieków na moście pontonowym było efektem sprawnej i dobrej współpracy pomiędzy władzami Warszawy, MPWiK, Wojskiem Polskim i wykonawcą rurociągów tymczasowych. O wszelkich działaniach zmierzających do powstrzymania awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły były na bieżąco informowane stosowne służby państwowe, w tym PGW Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.