Przejdź do treści

Na czym polegają prace naprawcze prowadzone w spalarni?

Prace w spalarni prowadzono dwutorowo. W pierwszej kolejności wykonano naprawę rekuperatorów – pierwszy po naprawie uruchomiono 16.12.2019 r.; a drugi 9.03.2020 r. Równolegle przystąpiono do docelowego zaprojektowania na nowo, wyprodukowania i wymiany rekuperatorów. Umowa na zaprojektowanie, wykonanie i montaż nowych urządzeń podpisano w dniu 31.01.2020 r. W lutym 2021 r. rozpoczęto prace modernizacyjne w tym wymianę rekuperatorów na nowe.