Przejdź do treści

W jaki sposób wykorzystywane są pozostałe osady z zakładów MPWiK, które nie podlegają spalaniu?

W STUOŚ termicznemu przetwarzaniu poddawanych jest do 90 proc. osadów wytworzonych w oczyszczalniach eksploatowanych prze Spółkę. Pozostałe 10 proc. osadów, które nie zostały przetworzone termicznie, wykorzystywanych jest m.in. do rekultywacji wyrobisk, kompostowania, produkcji pelletu, zagospodarowania wyrobisk, produkcji nawozów mineralno-organicznych. Zgodnie z umowami, Spółka wyklucza w postępowaniach przetargowych metody stosowania osadów ściekowych na gruntach zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach.