Przejdź do treści

W jakimi trybie i zgodnie z jakimi zaleceniami prowadzone były prace przy budowie rurociągu tymczasowego?

Prace nad budową tymczasowego układu były prowadzone od początku września 2020 roku w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystkie działania związane z instalacją mostu pontonowego MPWiK podjęło w uzgodnieniu ze stroną rządową i Wodami Polskimi.