Przejdź do treści

W jaki sposób MPWiK ogranicza emisję nieprzyjemnych zapachów?

Spółka codziennie eksploatuje ponad 4,4 tys. km sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji warszawskiej. W trosce o komfort życia mieszkańców prowadzi szereg czynności mających na celu ograniczanie ewentualnej emisji nieprzyjemnych zapachów. Rocznie czyści ponad 735 km kanałów i prawie 930 wpustów ulicznych. Ponadto bezpośrednio pod włazami kanalizacyjnymi montuje specjalne filtry ograniczające ewentualne przykre zapachy.