Przejdź do treści

Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płyną do „Czajki” nowym kolektorem.
Przez 34 dni, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 100 osób, na 2 placach budowy uczestniczyło w wykonaniu nowego kolektora ściekowego pod Wisłą.
Stalowy rurociąg znajduje się do 8 metrów pod dnem rzeki.
Ma on 792 metry długości oraz 1,2 metra średnicy.
Został wykonany w technologii Direct Pipe – to najdłuższy taki przewiert w Polsce.
Podczas całego przewiertu wydobyto ponad 1000 metrów sześciennych urobku.
Nowy rurociąg zastąpił tymczasowe rury ułożone na moście pontonowym.