Przejdź do treści

Wyniki monitoringu emisji spalin

Monitoring pracy spalarni oraz emisji spalin. Podane parametry są porównane do wartości określonych w normach obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

1,2

mg/m3u
Całkowity węgiel organiczny

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 10 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 8 mg/m3u

0,1

mg/m3u
Pył ogółem

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 10 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 8 mg/m3u

0,007

mg/m3u
Rtęć

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 0,05 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 0,05 mg/m3u

0

mg/m3u
Chlorowodór

Standard emisji z instalacji spalania odpadow na podstawie Rozporzadzenia Mininistra Środowiska: 10 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 7 mg/m3u

35,8

mg/m3u
Dwutlenek siarki

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 50 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 50 mg/m3u

0,2

mg/m3u
Fluorowodór

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 1 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 1 mg/m3u

48,2

mg/m3u
Tlenek azotu i dwutlenek azotu
 w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx)

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 200 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 70 mg/m3u

0

mg/m3u
Tlenek węgla

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 50 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 50 mg/m3u

1,1

mg/m3u
Całkowity węgiel organiczny

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 10 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 8 mg/m3u

0,1

mg/m3u
Pył ogółem

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 10 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 8 mg/m3u

0,008

mg/m3u
Rtęć

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 0,05 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 0,05 mg/m3u

0

mg/m3u
Chlorowodór

Standard emisji z instalacji spalania odpadow na podstawie Rozporzadzenia Mininistra Środowiska: 10 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 7 mg/m3u

35,7

mg/m3u
Dwutlenek siarki

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 50 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 50 mg/m3u

0

mg/m3u
Fluorowodór

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 1 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 1 mg/m3u

49,3

mg/m3u
Tlenek azotu i dwutlenek azotu 
w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx)

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 200 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 70 mg/m3u

0

mg/m3u
Tlenek węgla

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska: 50 mg/m3u

Standard emisji z instalacji spalania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej: 50 mg/m3u