Przejdź do treści

00:00:00 Karolina Gałecka

(…) awaria układu przesyłowego do oczyszczalni „Czajka”, ale także różnym innym tematom, które pojawiły się w przestrzeni medialnej i są związane z awarią. Żeby nie przedłużać, przedstawię. Oczywiście oprócz wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego jest z nami jeszcze pani Anna Olejnik, doktor inżynier, zastępca dyrektora pionu wody. Panie prezydencie, poproszę o zabranie głosu.

00:00:27 Robert Soszyński

Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za państwa obecność garść informacji należnej państwu i nam wszystkim. Awarie systemu przesyłowego oczywiście, ale najpierw 2 słowa wyjaśnienia: nasze eleganckie wdzianka wynikają z tego, że jesteśmy na placu budowy i taki jest obowiązek, abyśmy tak właśnie wyposażeni tutaj występowali.

Szanowni Państwo, tak jak wiecie, cały proces segmentujemy na 3 etapy. Pierwszy kluczowy to jest jak najszybsze uruchomienie tymczasowego przesyłu. Jak państwo widzicie, nasza armia jest niezawodna. Zgodnie z zapowiedziami most jest realizowany. Właściwie już go możemy oglądać dziś, a najpóźniej jutro będzie w pełnej gotowości. Nigdy nie wątpiliśmy, że tak się stanie, teraz już większość spraw do załatwienia pozostaje wyłącznie po naszej stronie. Wybrany wykonawca też, co możecie Państwo oglądać, realizuje przygotowanie rurociągu do tego, aby niedługo został wciągnięty na istniejący już most pontonowy.

Jestem przekonany, że w ciągu 2 tygodni licząc od dziś, zaczniemy tłoczenie. Prace głównie sprowadzają się w tej chwili do prowadzenia zgrzewów, tak aby potem tylko wtoczyć przygotowany rurociąg, podłączyć. Mówię tylko, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo poważna praca inżynierska. Korzystnie zarządzić i wkrótce ten awaryjny przesył uruchomimy. To pierwsza z tych kluczowych informacji.

Krok 2, zgodnie z naszym planem to wykonanie przesyłu o charakterze wprawdzie doraźnym, ale taki, który zakładamy, będzie potem po wykonaniu wszystkich formalności niezbędnych prac technicznych służył nam już jako forma awaryjnego przesyłu, ale takiego, który będzie miał charakter jakoś docelowy.

Tutaj, jak państwo wiecie, decyzja zapadła o tym, że będą wykonywane przewierty pod Wisłą, czyli przeprowadzimy metodą tunelowania rurociągi pod dnem Wisły, ale zanurzone w gruncie nie tak jak ten istniejący w tunelu.

To są prace obliczone na kilka miesięcy. Robimy Wszystko. Jesteśmy przekonani, że tak się uda, aby nie było żadnej przerwy, jeśli można tak powiedzieć między momentem, kiedy będziemy musieli demontować most pontonowy, a momentem, kiedy te rurociągi, które będą znajdowały się pod dnem Wisły, zostaną uruchomione.

Tu będziemy państwa informować na bieżąco o postępach prac. W każdym razie ręczę, że są one bardzo intensywne. To już jest bardzo poważne zamówienie zarówno kwotowo, jak i od strony technicznej i w tej chwili nasze wszystkie służby nad tym pracują.

Oczywiście, jeżeli chodzi o sam tunel, który uległ awarii, no to tutaj sytuacja jest w jakimś sensie constans. To znaczy w tej chwili trwają wstępne oględziny i wstępne prace, które gdzieś w perspektywie pomogą nam ustalić rzeczywiste przyczyny tej awarii, ale to tak, jak informowaliśmy, zakładamy, że to są długie miesiące.

Jedna informacja, którą jesteśmy winni opinii publicznej tutaj, licząc, że za państwa pośrednictwem uda się sprostować pewne informacje, które musimy uznać za przekłamanie, czy też informacje nieprawdziwe. Chodzi o jakość wody w Wiśle. Ze mną jest pani dr Olejnik w momencie, kiedy państwo będziecie prosili o dokładne informacje, to takimi dysponujemy, ale chcę podkreślić, że dysponujemy dokładnymi wynikami badań, które są realizowane na bieżąco i właściwie w pewnym sensie można powiedzieć codziennie w różnych punktach poboru wody i zarówno z naszych badań. Tak jak mówię, które są dostępna, a o szczegółach pani doktor jest przygotowana, żeby te szczegóły państwu przedstawić, jak i przez inspekcję sanitarną mamy komunikat pomorskiego państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego z badania wody w Trójmieście. Z żadnych badań nie wynika, aby woda w Wiśle różniła się w jakikolwiek sposób i jej parametry. Oczywiście od sytuacji sprzed awarii i nie ma żadnych powodów, aby twierdzić, że woda w Wiśle, jakość wody w Wiśle uległa pogorszeniu w kontekście. Oczywiście, o którym rozmawiamy, czyli w kontekście ujęć wody, czy jej ogólnego stanu sanitarnego.

Podkreślamy, jesteśmy świadomi, że awaria naszych kolektorów jest bardzo poważnym problemem ekologicznym i dlatego nie oszczędzać sił, środków i czasu realizujemy te roboty, które państwo widzicie. Ale jednocześnie zaznaczamy, że badania wszelkich służb, nie tylko naszych, ale również filii służb państwowych, nie wskazują na to, a przeciwnie potwierdzają, że jakość wody w Wiśle nie uległa zmianie na jej całym biegu.

Nie chce wchodzić w takie detale, które mają charakter, no taki bardzo publicystyczny. Tym niemniej należy się państwu informacja, że czując się zobowiązani do tego, zleciliśmy badania tych śniętych ryb, które zostały znalezione w Wiśle i również tutaj mamy wyniki takie, które badania wykonane przez upoważnione do tego jednostki i tutaj również mamy wyniki takie, które nie wskazują, aby przyczyną śnięcia, a mogło być, mogła być awaria i ten zrzut komunalnych ścieków do Wisły. Tak jak mówię, pani doktor jest przygotowana na zapoznanie państwa ze szczegółami. Myślę, że jeśli pojawią się pytania właśnie w tym zakresie, to wtedy panią Annę poprosimy o informacje. Ja tymczasem państwu bardzo dziękuję i oczekuję na ewentualne pytanie.

00:07:33 Karolina Gałecka

W takim razie zapraszamy do zadawania pytań.

00:07:38 Robert Soszyński

Ktoś z Państwa ma pytania?

00:07:41 Karolina Gałecka

Nie ma pytań.

00:07:44 Robert Soszyński

O tutaj chyba proszę, proszę.

00:07:46 Marcin Jabłoński, PAP

Dzień dobry Marcin Jabłoński, Polska Agencja Prasowa pan powiedział, że przeprowadziliście badania tych ryb z Wisły i nie wskazuje na to nic, że awaria jest przyczynami śnięcia. Czy wiadomo, co było przyczyną i jaki był w ogóle zakres tego ze zjawiska zdarzenia śnięcia ryb? Czy jakoś badaliście tę kwestię? Dziękuję.

00:08:11 Karolina Gałecka

Poprosimy panią dr Annę Olejnik?

00:08:14 Anna Olejnik

Szanowni Państwo to nie jest odpowiedź na to pytanie i nie jest taka prosta, ponieważ materiał, który my dostarczyliśmy do badań, jest materiałem, który daje odpowiedź na pytanie, że przyczyną śmierci ryb nie był ani brak czy deficyt tlenu, ani żadne toksyczne czynniki. Natomiast nie do nas też należy tutaj identyfikowanie przyczyn, bo to nie jest taka prosta sprawa. My również wykonaliśmy badania laboratoryjne wody w miejscu, gdzie zostały znalezione ryby i to również potwierdza, że ani nie ma deficytu tlenowego, bo jest stuprocentowe nasycenie wody tlenem i woda nie jest w żaden sposób toksyczna, ponieważ wykonaliśmy testy toksyczności i wyszły prawidłowe.

00:09:10 Karolina Gałecka

Czy są jeszcze jakieś kolejne pytania? Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy. Bardzo dziękuję.

00:09:18 Robert Soszyński

Dziękujemy bardzo do widzenia.