Przejdź do treści

Ireneusz Majszczyk, MPWiK Warszawa

Znajdujemy się w obiekcie przy ulicy Farysa, gdzie dopływają ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy, które następnie są transportowane poprzez układ przesyłowy do oczyszczalni ścieków „Czajka”. W skład układu przesyłowego wchodzi pompownia oraz rurociągi transportujące ścieki przez rzekę Wisłę. W pompowni zainstalowane są 2 pompy podstawowe, każda o mocy 350 kilowatów oraz 2 pompy rezerwowe, każda o mocy 240 kilowatów.

W sytuacjach awaryjnych wykorzystujemy pompy rezerwowe lub też mamy pompy zapasowe, które możemy zainstalować w przypadku poważnej awarii pompy podstawowej. Do obsługi układu przesyłowego mamy dedykowanych 30 osób, które zapewniają nadzór i obsługę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Przed uruchomieniem układu przesyłowego musimy wykonać prace przygotowawcze, które polegają na równomiernym napełnieniu obydwu rurociągów na moście pontonowym.

Po napełnieniu rurociągów możemy dopiero przystąpić do uruchomiania pomp. Prace przygotowawcze trwają około 24 godzin. Po upływie tego czasu możemy rozpocząć uruchamianie i rozpocząć uruchamianie pomp i rozpocząć przesył ścieków obiektu Farysa do oczyszczalni ścieków „Czajka”.