Przejdź do treści

Faza 1

PRZEWIERTY POD WISŁĄ

1) PIERWSZY PRZEWIERT DN 1200
– listopad/grudzień 2020 r. – przejmie ścieki z układu na moście pontonowym
2) DRUGI PRZEWIERT DN 1200
– połowa 2021 r.

Faza 2

RUROCIĄGI I OBIEKTY PRZYŁĄCZENIOWE

wykonanie po obu stronach Wisły robót związanych z przyłączeniem Zakładów „Farysa”
i „Świderska” do rurociągów ułożonych pod dnem Wisły, w tym:
• wykonanie nowych rurociągów w części brzegowej,
• budowa obiektów towarzyszących, m.in. komór technologicznych.
szacowany termin realizacji: III kwartał 2022 r.

Faza 3

BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

• budowa nowego kolektora łączącego oba układy przesyłowe pod Wisłą z kolektorem
prowadzącym do przepompowni „Nowodwory”
• modernizacja i przebudowa kolektora dolotowego do przepompowni „Żerań”
szacowany termin realizacji: III kwartał 2022 r.

• budowa połączenia obu układów przesyłowych pod Wisłą z nową przepompownią „Wiślaną”
SZACOWANY TERMIN URUCHOMIENIA PRZEPOMPOWNI WIŚLANEJ 2023 r.

Faza 4

PRACE ZWIĄZANE Z DOTYCHCZASOWYM UKŁADEM PRZESYŁOWYM

• współpraca z ekspertami
• prace rozbiórkowe
• projekt
• wykonawstwo
TERMIN REALIZACJI: DO 4 LAT
Plan działania - mapa