Przejdź do treści

Uruchomiliśmy transport ścieków do oczyszczalni „Czajka”.
Dwoma rurociągami o średnicy 1 mera, każdy z nich po 1600 metrów długości.
Z zakładu „Farysa” do zakładu „Świderska” przez Wisłę mostem pontonowym.
Ścieki przesyłamy dwiema pompami tłoczącymi o wydajności do 3,5 metrów sześciennych na sekundę.
Tymczasowy układ budowaliśmy w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w budowę tymczasowego systemu.