Przejdź do treści

Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płyną do „Czajki” dwoma rurociągami pod Wisłą.
Rurociągi znajdują się 9-10 metrów pod dnem Wisły.
Każdy z nich ma prawie 800 metrów długości 11,2 metrów średnicy.
Rurociągi wykonano metodą bezwykopową direct pipe. To najdłuższy taki przewiert w Polsce.
Wykorzystaliśmy specjalną tarczę przystosowaną do przewiercania się przez głazy.
Głowica drążyła średnio 26 m na dobę, prace trwały 24 godziny na dobę.
Na dwóch placach budowy pracowało ponad 100 osób.