Przejdź do treści

Ile MPWiK zapłaciło za wykonanie dwóch rurociągów pod Wisłą w ramach alternatywnego układu transferu ścieków?

Prace polegające na budowie alternatywnego układu transferu ścieków są podzielone na etapy. Dotychczas Spółka poniosła koszty związane z wykonaniem:

  • pierwszego z rurociągów (nitka A) w wysokości ok. 35,5 mln zł netto, o czym mowa w komunikacie pt. Uruchomiono tymczasowy rurociąg do przesyłu ścieków
  • drugiego rurociągu (nitka B) w wysokości ok. 30,5 mln zł netto
  • obiektów oraz sieci w ramach fazy III w wysokości ok. 59 mln zł netto.

Powyższe koszty dotyczą jedynie robót budowlanych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rzetelnieoczajce.pl w komunikacie pt. Umowa na drugą nitkę alternatywnego układu przesyłowego pod Wisłą podpisana.