Umowa na drugą nitkę alternatywnego układu przesyłowego pod Wisłą podpisana

9 lutego 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w [...]