MPWiK wymienia rekuperatory w spalarni osadów zgodnie z harmonogramem

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., [...]