Przejdź do treści
Wymiana rekuperatorów w spalarni osadów

MPWiK wymienia rekuperatory w spalarni osadów zgodnie z harmonogramem

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., zgodnie z informacjami przekazanymi pod koniec stycznia, finalizuje prace nad wymianą rekuperatorów (wymienników ciepła) w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na terenie Zakładu „Czajka”. Pierwsze z dwóch wymienianych urządzeń jest już na swoim miejscu, trwa jego instalacja. Podczas prowadzonych prac spalanie osadów ściekowych nieprzerwanie odbywa się na drugiej, czynnej linii technologicznej STUOŚ. Wymiana rekuperatorów zwiększy niezawodność pracy spalarni.

Operacja wymiany urządzeń rozpoczęła się 3 lutego 2021 r. od wygaszania jednej z dwóch linii spalania. Następnie, po wychłodzeniu urządzeń, wykonawca – PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. – przystąpił do prac demontażowych. W marcu u wykonawcy w obecności pracowników MPWiK pomyślnie odbyła się próba ciśnieniowa nowego urządzenia. Zostało ono przetransportowane do Zakładu „Czajka” i umieszczone w budynku STUOŚ. Ze względu na gabaryty rekuperatora, wysokość ponad 7 m i wagę przekraczającą 20 t niezbędne było zdemontowanie części dachu budynku.

Po umieszczeniu w budynku nowego urządzenia i zamknięciu dachu przystąpiono do prac montażowych, których zakończenie jest zaplanowane w kwietniu. W kolejnym etapie nastąpi rozruch linii technologicznej z nowym rekuperatorem w celu sprawdzenia prawidłowości jego działania, co powinno potrwać około dwóch tygodni. Po potwierdzeniu prawidłowego działania, wykonawca przystąpi do wymiany drugiego z rekuperatorów w sposób identyczny, jak w przypadku pierwszej linii. Prace zostały zaplanowane tak, by zawsze jedna z dwóch linii spalania osadów działała nieprzerwanie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ustabilizowane komunalne osady ściekowe wytworzone w oczyszczalni „Czajka” niemal w całości są unieszkodliwiane w STUOŚ. Od 15 lutego 2021 r. nadwyżka wytworzonych osadów jest przekazywana uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu na podstawie przeprowadzonego przetargu publicznego, który posiada instalację do odzysku lub bezpiecznie magazynowana na terenie oczyszczalni „Czajka”.

Wszystkie prace wykonawca powinien zakończyć w III kwartale 2021 r. Równocześnie MPWiK prowadzi w spalarni coroczne przeglądy techniczne instalacji.

Rekuperatory to inaczej wymienniki ciepła. Pozwalają na odzyskiwanie ciepła z procesu spalania. Dzięki nim jest ono odbierane ze spalin i przekazywane do powietrza kierowanego do pieca fluidalnego. Spalanie przebiega bez udziału innych paliw – w tzw. autotermice, jest więc bardziej ekologiczne.

Bieżące informacje na temat prowadzonych prac zamieszczamy w dziale Aktualności na stronie www.mpwik.com.pl, w serwisie www.rzetelnieoczajce.pl, a także na profilu MPWiK Warszawa na Facebooku. Na profilu YouTube pod linkiem https://youtu.be/rYUURdPevGk jest także dostępny materiał wideo z prowadzonej operacji wymiany pierwszego rekuperatora.

Udostępnij artykuł