Przejdź do treści

Awaryjny zrzut do Wisły: MPWiK ozonuje 100 proc. ścieków

W związku z falą wezbraniową na Wiśle oraz prognozowanym wzrostem stanu wody w rzece, od 14 października Wojsko Polskie oraz MPWiK pracują nad rozpięciem mostu pontonowego oraz demontażem tymczasowego rurociągu. Prace nad ponownym jego uruchomieniem i wstrzymaniem zrzutu ścieków będą prowadzone po przejściu fali wezbraniowej. Do tego czasu 100 proc. ścieków, które awaryjnie trafiają do rzeki, podlega wcześniejszemu procesowi ozonowania. Zrzut ten stanowi około 1% w ogólnym przepływie wody w Wiśle.

Na czym polega ozonowanie ścieków?

  1. Przygotowanie w urządzeniach roztworu dezynfekcyjnego z ozonu i wody uzdatnionej pobieranej z sieci wodociągowej MPWiK.
  2. Wprowadzenie ok. 500 ton takiego roztworu do wszystkich ścieków przepływających w kanale poprzez specjalnie skonstruowane do tego celu dyfuzory.
  3. Ozonowanie 100% ścieków przed zrzutem do Wisły.
  4. Zwiększenie przede wszystkim zawartości tlenu rozpuszczonego w Wiśle.

Ozonowanie ścieków przed awaryjnym zrzutem ma przede wszystkim za zadanie ochronę wód rzeki, w bezpośrednim sąsiedztwie zrzutu, przed wystąpieniem w tych rejonach deficytów tlenu. Dodatkowo proces pozwala jeszcze na dezaktywację części bakterii obecnych w ściekach.  Stosowane przez MPWiK ozonatory to urządzenia opracowane i opatentowane przez polską firmę WOFIL. Co istotne system posiada certyfikat Ministerstwa Środowiska oraz certyfikat innowacyjności Krajowej Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, i jest atestowana przez Państwowy Zakład Higieny oraz weryfikowana przez Europejski Program Technologii Środowiskowych EU ETV.

MPWiK przypomina, że awaria układu przesyłowego nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej do mieszkańców Warszawy – jej ujęcia znajdują się pod dnem Wisły, 10 km powyżej miejsca zrzutu ścieków. Woda pobierana jest także z Zalewu Zegrzyńskiego.

Należy mieć na uwadze, że Spółka prowadzi codzienny monitoring jakości wody w Wiśle w 7 punktach na odcinku warszawskim oraz w 7 punktach na odcinku Warszawa-Płock. Wyniki badań prowadzonych w akredytowanych laboratoriach MPWiK dostępne są w zakładce Jakość wody w Wiśle.

W zakresie monitoringu badany jest m.in. tlen. Ostatnie badania tlenu rozpuszczonego w wodzie wskazują, że 13 października poziom natlenienia wody we wszystkich punktach kontrolnych kształtował się powyżej progu określonego dla II klasy jakości wód (7,4 mg O2/l):

  • w wodzie w punktach kontrolnych przed zrzutem wynosił 8,9– 9,2 mgO2/l,
  • w wodzie w punktach oddalonych o 500 m, 2500 m i 4500 m za kolektorem zrzutowym wynosił 8,8 – 9,5 mgO2/l.

Udostępnij artykuł